Tagged: long tỉnh

huyền thoại trà long tỉnh 0

Huyền Thoại Trà Long Tỉnh

Sinh ra đã là 1 huyền thoại! Trà Long Tỉnh – Truyền thuyết kể rằng: ngày xưa Vương Mẫu Nương Nương tổ chức hội bàn đào trên thiên đình, thần tiên các nơi đều...